Weiter zum Inhalt
Nors Sø

Foto:VisitThy

Nationalpark Thy

Danmarks første og største vildmark

Vinden ude fra havet kan være temmelig kraftig i dette hjørne af Danmark. - Og det har den været gennem årtusinder. Det har betydet lange perioder med sandfygning, som har skabt markante klitter og våde lavninger og et utal af søer, der til sammen er blevet til det helt specielle klit-hede-landskab, der findes langs Vestkysten i Thy. Et landskab og et naturindhold der er ganske unikt, og som derfor blev udnævnt til Nationalpark i 2008.

Der 24.370 ha große Nationalpark erstreckt sich als bis zu 12 km breiter Gürtel von der Agger Tange im Süden bis nach Hanstholm im Norden. Im Nationalpark liegen Strand, Dünen, Dünenheide, Dünenschutzwälder und große Seen, verbunden durch kleinere, extensiv bewirtschaftete Landwirtschaftsflächen. Insbesondere die Dünen und Dünenheideflächen sind von großer nationaler und internationaler Bedeutung.

Del dine øjeblikke fra Thy:

Nützliche Links

VisitThy © 2023
Deutsch